Zer den eta zenbat zati dituen


Zer den

Esparru akademiko eta profesionalean egindako lanaren laburpen grafikoa da. Euskarri egokia da ikerketen ahozko aurkezpenak egiteko.

Zenbat atal dituen

Hurrengo atalak izan ohi ditu:

-Izenburu laburra

-Sarrera: ikerketaren hurbiltze lana: zer ikertuko den; aurrekariak; zergatik den interesgarria; non egin den ikerketa…

-Lanaren nondik norakoak. Bertan jasoko dituzu:

1.- Helburuak: ikerketaren helburuak zeintzuk diren

2.- Ikerketa bideratu duten galderak

3.- Metodologia: ikerketa faseak; lagina zelan hautatu den …

4.- Emaitzak. Oro har, grafikoen bidez adierazi ohi dira. Argiak eta ulergarriak izan behar dira. Bertan lortutako datu kualitatibo eta kuantitatiboak adieraziko dira, inongo baloraziorik gabe.

5.- Ondorioak: Atal honetan konparatu beharko dituzu ikerketaren hipotesiak eta lortutako datuak edota emaitzak. Maiz, ikerketa bide berriak proposatzen dira.

6.- Bibliografia. Erabili diren informazio iturri guztiak jaso behar dituzu.

7.- Eskerrak. Atal honetan zehaztuko dituzu diruz lagundu duten erakunde guztiak edota ikerketa aurrera eramaten lagundu duten enpresa publiko edota pribatuak.

8.- Helbide elektronikoa. Komeni da helbide elektronikoa jartzea, jendeak interesik izanez gero, jakin dezan nora jo behar duen.

Erabilitako iturria

www.occ.upf.edu/img/imatges_cms/manualposters.pdf