Aipuen, iturrien eta bibliografiaren erabilera


Aipuen, iturrien eta bibliografiaren erabileraz  jakin behar duzu:

Zer diren aipamen bibliografikoak eta zertarako erabiltzen diren
Zelan tartekatzen diren aipamenak testuetan. Aipu motak: parafraseatutako aipamenak eta aipamen testualak

Zertarako diren oin-oharrak
Zertarako den bibliografia eta zelan adierazi behar den testuan