Memoria zelan burutu


Edozein lan akademikotan bezala, hiru fase bereizten dira. Berez ez dira sekuentziak, prozesua zirkularra delako, hiru faseak behin eta berriz errepikatzen direlako  idazlearen beharren arabera.

PLANIFIKAZIOA
TESTUALIZATZEA
BERRIKUSTEA