Diskurtsoaren markatzaileak


Diskurtsoaren markatzaileez jakin behar duzu:

Diskurtsoaren markatzaileak zer diren
Diskurtsoaren markatzaileen sailkapenak
Argumentatiboak eta kontraargumentatiboak
Kausalak eta kontsekutiboak
Emendiozkoak
Iruzkingileak